Taakverdeling jeugdcompetitie

Taken van ouders

Wat is een vereniging zonder ouders!! Daarom hebben wij u hard nodig.

 • Wij verwachten van ouders dat ze per toerbuurt bij THUIS wedstrijden speel-dagouder zijn en aanwezig zijn.
 • De speeldagouder dient een half uur voor aanvang van de eerste wedstrijd aanwezig te zijn.
 • De speeldagouder bewaakt het baanschema (zorg dat baan niet leeg staat) en zorgt dat de wedstrijdformulieren goed zijn ingevuld, worden gefotogra-feerd na afloop en per mail verzonden worden naar [email protected].
 • Het originele formulier wordt bewaard door de captain.
 • bij UIT wedstrijden zorgt de speeldagouder voor het rijden en begeleiden van het team gedurende alle wedstrijden.
 • Wees een sportieve ouder langs de tennislijn!

 

Taken van de Bardienst/Host

 • Wij hebben er voor gekozen om de bardienst Host de taak van aanspreek punt te geven, die tijdens de competitiedag het overzicht houdt op een gezel-lige en sportieve zondag.
 • Schakel bij problemen of wedstijden stopzetten (regen) met de VCL zie tel nr.
 • Ontvangt de teams en heet ze welkom, koppelt de uit en thuis spelende teams aan elkaar en geeft a.d.h.v. het baanschema aan op welke baan ge-speeld met worden.
 • Verzorgt per thuisspelend team een kan limonade en bekertjes.
 • Geeft de ouders van de tegenstanders een 1e kopje koffie/thee, boeken op de JC pas.
 • Controleert de banen en kleedkamers voordat de competitiedag begint, indien niet in orde schakel svp met de accommodatie commissie of de groundsman (nummers in het clubhuis).
 • Serveert de snack als de speler een bon inlevert.

 

Taken captain

Vooraf aan de competitiewedstrijd

 • Zorgt dat het teamschema wordt aangevuld.
 • Regelen met teamgenoten wie op welke dagen begeleidende/rijdende ouders zijn.
 • Afspreken met teamgenoten wie lekkernij bij thuiswedstrijden meebrengt.
 • Bij meer dan vier spelers het maken van een speelrooster voor de hele competitie.
 • Zorgen voor vervangers (bij ziekte en/of verhindering). Teamleden dienen zich bij jou af te melden en jullie zorgen samen voor vervanging. Dit kan in overleg met de JC en/of de trainer.
 • Controleer bij uitwedstrijden altijd vooraf de aanvangstijd via de website (Ad Astra – Jeugd – competitie zondag) en informeer je teamgenoten.

Tijdens de competitiewedstrijd

 • Zorg dat de spelerspassen aanwezig zijn.
 • Bij thuiswedstrijden zorg dat je de ballen en het formulier bij je hebt.
 • Ontvang je jullie tegenstander aan een gezamenlijke tafel.
 • Controleer de spelerspassen van de tegenstander voor aanvang van de wedstrijd: zijn ze lid van de betreffende vereniging, klopt de leeftijdscategorie en speel-sterkte.
 • Maak samen met de captain van de tegenstander een speelschema.
 • Deel de consumptiebonnen uit aan je teamgenoten en de tegenstander.
 • Zorg dat de spelers steeds op tijd klaar zijn voor hun partij.
 • Zorg met elkaar voor “fair play” en het naleven van de gedragsregels.
 • Bij thuiswedstrijden: vul het wedstrijdformulier in, als deze wedstrijdformulieren goed zijn ingevuld, worden gefotografeerd na afloop en per mail verzonden worden naar [email protected].
 • 1 kopie meegeven aan tegenstander, origineel wordt door captain bewaard.
 • Bij uitwedstrijden: 1 kopie van het wedstrijdformulier meenemen bewaren door de captain.
 • Verdeel de gebruikte ballen onder de spelers van het thuis spelende team.
 • Ruim rommel op van de baan waar jullie gespeeld hebben en de tafel waar jullie gezeten hebben.

 

Taken Verenigingscompetitieleider (VCL)
(VCL= Mark)

Iedere vereniging heeft minimaal één Verenigings Competitie Leider (VCL). Om VCL te mogen zijn moet je bij de KNLTB een VCL-cursus volgen en met succes afleggen. De personen die een VCL-licentie hebben zijn bereikbaar in geval van bijzondere situaties waarbij advies nodig is Charissa Erkens (06-28038368), Monique Jorna (06-45118852) en Mark van Dijk (06-51031277).

Vooraf aan de competitie

 • Reikt de informatiemap per team aan de teamcaptains uit met informatie over het competitieteam en de VCL.
 • Reikt de formulieren en ballen voor alle thuiswedstrijden van de teams uit.
 • Maakt per competitiedag een baanschema voor de thuiswedstrijddag.

Tijdens de competitiedag

 • Is indien mogelijk bij de opstart aanwezig zodat de bardienst /host weet met wie te schakelen.
 • Is telefonisch bereikbaar als er zich moeilijke situaties voordoen.

Na de competitiedag

 • Controleert achteraf de ingevulde wedstrijdformulieren.
 • Voert binnen 24 uur na de competitiedag digitaal de wedstrijdformulieren in op MijnKNLTB.
 • Houdt korte lijnen met de TC over alle competitiezaken.
 • Informeert het bestuur maandelijks over het competitieverloop.


Hoe plannen bij regendag of gedeeltelijk gespeelde wedstrijd

Verenigingen moeten er rekening mee houden dat hun ploegen verplicht zijn de niet of slechts gedeeltelijk gespeelde wedstrijden in te halen op de eerstvolgende inhaal-dag of eerder in onderling overleg. Inhalen op een later tijdstip is niet toegestaan (art. III-06 CR). Genoemde inhaaldagen zijn dus niet facultatief, maar verplicht te gebruiken. Eerder inhalen is toegestaan indien beide aanvoerders akkoord zijn, maar later nooit ook al is er overeenstemming tussen beide aanvoerders.


Standen en tussenstanden zoeken

Standen en tussenstanden staan gelinkt aan de teamindeling op onze website of je kunt het ook zelf opzoeken via: Mijnknltb.toernooi.nl

De Jeugdcommissie