Introductie niet-leden

Het introduceren gaat als volgt:

 • Melden bij de bardienst. Deze neemt de volgende acties:
  • vermeldt in het introductieschrift (ligt in rechter bovenla) naam van lid en introducee
  • int de kosten van introductie: € 3 voor een junior, resp. € 5 voor een senior
  • noteert dit bedrag in het schrift
  • slaat dit bedrag aan op de kassa met de knop INT JUN (junior) of INT SEN (senior)
  • geeft introducee jeugd- / senior introductiepas (liggen in kassa-lade)
  • noteert het nummer van de pas in het introductieschrift
    
 • Er is geen bardienst. Neem de volgende actie:
  • maak € 5,- voor senior of € 3,- voor junior over naar rekeningnummer: NL58INGB0005241729.

 • Het reserveren van een padel- of tennisbaan mèt introducee kan ook via onze clubapp. Je geeft daar de naam van de introducee op en betaal bij de reservering direct via Ideal.

Verder:

 • de pas is geldig voor 1 dag.
 • lid en introducee reserveren m.b.v. het afhangbord een baan.
 • introductiepas dient gelijk hierna weer bij de bardienst te worden ingeleverd.
 • op de dag van de introductie, binnen de toegestane introductietijd mag meerdere keren door het lid en zijn/haar introducé een baan worden afgehangen.
 • na iedere keer afhangen de pas weer inleveren bij de bardienst.
 • het lid is verantwoordelijk voor de introducee