Disclaimer

Het bestuur van GTPC Ad Astra is echter niet aansprakelijk voor schade, die ontstaat als gevolg van onjuistheden of onvolledigheid in de op deze site getoonde informatie.