Baan en speelreglement 2024

In dit reglement is opgenomen wie op welk moment op welke banen hoe lang mag spelen. Bij Ad Astra zijn buiten 6 tennisbanen en 2 padelbanen beschikbaar. 

 • Openingstijden van het park: 
  • Van eind maart tot eind oktober: 8:30 tot 23:00 uur Alle banen beschikbaar, afhankelijk van de weersomstandigheden 
  • Van begin november tot eind maart: van 9:00 uur tot 22:00 uur Padelbanen beschikbaar, tenminste 1 tennisbaan (afhankelijk van de weersomstandigheden)  
 • Piekuren zijn: 
  • Op werkdagen: 18:00-23:00 uur, afhangen op hele uren 
  • In het weekend: 9:00-13:00 uur 
 • Daluren zijn: 
  • Op werkdagen tot 18:00 uur 
  • In het weekend: na 13:00 uur
 • Met de volgende lidmaatschapsvorm mag op onderstaande tijdens gespeeld worden:  
  • Senioren, jonge senioren en 17-jarigen: tijdens piek en daluren 
  • Beperkt lidmaatschap: tijdens daluren op weekdagen en in het weekend 
  • Weekend leden: alleen tijdens het weekend 
  • Junioren: alle dagen van de week tot 19:00 uur. 
  • Lid tweede vereniging: mogen alleen gebruik maken van de tennisbanen op tijden afhankelijk van leeftijd. 
  • Introducees: zijn alleen toegestaan tijdens daluren. 
 • Reserveren banen tennis en padel: 
  • Voor leden: vanaf 158 uur (6,5 dagen) voor het speelmoment  
  • Via Meet & Play: vanaf 120 uur (5 dagen) voor het speelmoment
 • Bevestiging reservering op het afhangbord in de hal tot 5 minuten van tevoren
 • Speelduur per afhangmoment:
  • Padel: 60 minuten
  • Tennis met vier personen: 60 minuten
  • Tennis met 3 personen of minder: 45 minuten (niet via Meet  & Play)
 • Voor competitie is onderstaand aantal banen beschikbaar, zowel tennis en padel
  • Vrijdagavond: alle banen
  • Zaterdag overdag: streven naar 1 tennisbaan voor vrij spelen
  • Zondagmorgen voor junioren: alle tennisbanen (er is (nog) geen padel door junioren)
  • Inhalen alleen op de inhaaldagen, zoals bepaald door de KNLTB.  
 • Voor training verzorgd door een trainer die door het bestuur goedkeuring heeft gekregen zijn de volgende banen beschikbaar:
  • Tijdens daluren: onbeperkt
  • Tijdens piekuren:
   • Padel:  1 baan op 1 avond
   • Tennis: 4 avonden, gemiddeld 1,5 baan, bij voorkeur 2 banen later op de avond of begin avond. (op vrijdagavond krijgt competitie voorrang)
 • Voor Meet and Play is beschikbaar:
  • Padel: in de daluren twee banen, in de piekuren in het weekend één baan, in de zomervakantie op weekavonden één baan.
  • Tennis: in de daluren 6 banen.  
  • Als de banen onbespeelbaar zijn, wordt er geen geld terug gegeven, maar een voucher ter waarde van het bedrag dat aan Ad Astra is betaald.
 • Verhuur (aan scholen, bedrijven, etc.)
  • Tijdens daluren: alle banen, vanaf 6 maanden voor het speelmoment.
 • Aantal keren afhangen per week/dag
  • Bij op afstand afhangen moet tenminste 1 uur tussen de speelmomenten zitten.
  • Bij afhangen op het afhangbord geldt deze restrictie niet