Niet invullen van AA-diensten (v/h bardiensten)

Alle leden krijgen aan het begin van het seizoen de mogelijkheid om zich in te schrijven voor AA-diensten. Dit kan via een programma van de KNLTB. Als hier niet gebruik van gemaakt wordt zal de barcommissie de openstaande diensten na afloop van de inschrijfperiode gaan toewijzen aan leden die zich niet hebben ingeschreven. 

Een toegewezen dienst wordt niet geannuleerd als het slecht uitkomt. Zorg dus dat je gebruik maakt van de mogelijkheid om jezelf in te plannen voor een dienst. De barcommissie steekt veel moeite en tijd om alles goed in het KNLTB systeem neer te zettten zodat alle leden deze mogelijkheid hebben.

Niet komen opdagen voor een dienst

Als een dienst niet komt opdagen zorgt dit ervoor dat leden geen drinken en eten kunnen bestellen aan de bar. Het is erg jammer als dit gebeurt. Als dit gebeurt tijdens een evenent, kan dit de gang van zaken flink ontregelen.

Op het niet komen opdagen voor een bardienst staat een boete van 50 euro. Daarnaast zal je een nieuwe dienst toegewezen krijgen. Deze boete is dus geen vervanging voor het draaien van een dienst. Als je geen dienst wilt of kan draaien, is het verstandig om iemand uit de overname lijst de dienst te laten overnmemen. Zij doen dit voor een bedrag vanaf 30 euro.