Introductie tenniskids

 • Tenniskids wil kinderen op een leuke manier laten kennis maken met tennis.
 • Kinderen kunnen vanaf 4 jaar al starten met tennis.
 • Tenniskids is speciaal ontworpen voor kinderen en is geheel afgestemd op hun interesse en vaardigheden en leren spelenderwijs de tennissport.
 • Spelplezier en het ontwikkelen van vaardigheden, daar gaat het bij Tenniskids om.
 • Het uiteindelijke doel van deze lesmethode is, dat jongere kinderen veel plezier en afwisseling wordt geboden, waardoor tennis leuk wordt en blijft.

Drie fases
Tenniskids is onderverdeeld in drie fases. Naarmate het kind een fase met succes afrondt kan hij of zij doorstromen naar een moeilijkere fase. Uiteindelijk zal het kind echt tennis gaan spelen op een hele tennisbaan.
Tenniskids gebruikt kleuren, die de vooruitgang van kinderen in tennis in kaart brengen:

 • Tenniskids Rood
  In deze eerste fase maken kinderen kennis met het tennisspel. Zij ontwikkelen basisvaardigheden zoals bewegen en coördinatie, nemen deel aan veel leuke activiteiten en spelen kleine wedstrijden. U moet niet verwachten in deze fase dat het kind de gehele les met een racket in de hand loopt. Het kind leert spelenderwijs de tennissport kennen en samen spelen met andere kinderen.
   
 • Tenniskids Oranje
  In de tweede fase wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de basisvaardigheden. Kinderen leren nieuwe slagen en technieken, die hen voorbereidt op het spelen op een grotere baan. De wedstrijdduur wordt steeds langer.
   
 • Tenniskids Groen
  Dan is het zover. Uw kind is klaar om op de hele baan te kunnen spelen. In deze fase zullen vooral techniek en tactiek belangrijk worden. Kinderen zullen langere wedstrijden gaan spelen en sommigen gaan misschien wel aan de competitie beginnen.

Materialen
De aangepaste baangroottes en speciale Tenniskids lesmaterialen zoals stickerboekjes, scorekaarten, gimmicks en certificaten sluiten perfect aan bij de mogelijkheden en de belevingswereld van jonge kinderen.

Aanmelding/Kosten
Aanmelding dient te geschieden bij zowel de tennisschool als bij Ad Astra!

Voor de definitieve kosten voor het lidmaatschap Ad Astra zie https://www.gtpcadastra.nl/lidmaatschap

Meer informatie

Ook op de KNLTB site www.tenniskids.nl staat informatie over wat Tenniskids inhoudt.

 • Voor meer informatie over Tenniskids kan contact worden opgenomen met leden van de jeugdcommissie ([email protected]).

Contact
Op dit moment is er ruimte om in te stromen. Hierover kunt u contact opnemen met de trainer: [email protected].