Hoeveel AA-dienst moet ik doen

Om de planning van bardiensten rond te krijgen moeten alle leden een aantal bardiensten doen. Het aantal bardiensten dat je moet draaien hangt af van je lidmaatschap. De volgende leden moeten er 1 draaien:

  • Weekendleden
  • 52 euro leden (Lid bij 2e vereniging)
  • Zomerleden (juli en augustus)

Deze leden hoeven er minder te draaien omdat ze met hun lidmaatschap minder kunnen tennissen of al bij een andere vereniging lid zijn (en daar dus ook bardiensten moeten draaien)

De bardiensten die nog over zijn worden verdeeld onder de overige leden die bardienst moeten draaien. Elk jaar rekent de barcommissie uit hoeveel bardiensten de rest moet doen om de planning rond te krijgen. Uiteindelijk komt het er vaak op neer dat sommigen er 1 moeten doen en andere 2. Om dit eerlijk te verdelen verdelen we de leden in 2 groepen op basis van achternaam. Waarbij de ene groep 1 bardienst minder hoeft te doen. De leden die in deze groep terecht komen veranderd elk jaar omdat we de condities telkens op een eerlijke manier aanpassen.

In 2024 moet iedereen met een regulier lidmaatschap 2 bardiensten draaien.

Volgend jaar zal dit weer aangepast worden. Dan zal de groep die 2 bardiensten moet draaien beginnen bij de Lf. Waar deze groep eindigd zal opnieuw uitgerekend worden op basis van het aantal bardiensten en leden.

Vrijstelling bardiensten

  • Leden die nog geen 18 zijn en dat ook niet tijdens het seizoen worden hoeven geen bardiensten te doen.
  • Leden die al een andere vorm van vrijwilligers werk op Ad Astra doen, hoeven geen bardiensten te doen. Als je een vorm van vrijwilligerswerk doet voor de vereniging is het belangrijk dat je dit meld bij de barcommissie.
  • Leden die zwanger zijn kunnen vrijstelling voor bardiensten aanvragen.

 

Contactgegevens barcommissie

[email protected]: mails naar dit email adress komen bij alle leden van de barcommissie aan. Algemene emails over de bar moeten hier naartoe gemaild worden.

[email protected]: mails naar dit email adress komen aan bij Paul en Siep. Zij houden zich bezig met de planning van de bardiensten. Alleen vragen die specifiek over de planning gaan moeten hier naartoe gemaild worden.