Afhangen/huur tennisbaan

In de hal van het clubhuis hangt een elektronisch afhangscherm voor padel- en tennisbanen.
Dit systeem heeft een koppeling met de KNLTB.ClubApp voor afhangen van een tennis/padelbaan voor mobiele telefoons.

Het afhangbord in de hal

Voor het gebruik van het afhangbord geldt het volgende:

 • Het afhangsysteem werkt met een touchscreen, waarmee het programma kan worden bediend en de leden een baan kunnen reserveren. Gebruik de ClubApp op de telefoon om reserveringen te maken en de QR code op het scherm om een reservering te bevestigen.

 • Het systeem is redelijk "self explaining".
     
 • Alle informatie omtrent baanroosters, vaste reserveringen, tennislessen, toernooien, competitie, werkzaamheden op de baan door de groundsmen, enz. kan in het programma worden ingezien. De invulling van deze reserveringen is over de verschillende commissies, het bestuur en de tennistrainers verdeeld.

Uitgangspunten bij de vaste reserveringen

Uitgangspunt bij de instellingen van het programma is dat de gemaakte afspraken en regelingen met betrekking tot het gebruik van de banen, goedgekeurd door de ALV, altijd prevaleren boven de (soms ruimere) mogelijkheden van het afhangbord.

De volgende regels worden toegepast:

 • Basis voor het afhangen is het baanrooster. Hiermee ligt het onderscheid tussen de verschillende categoriën spelers (senior met volledig speelrecht, senior met beperkt speelrecht en juniorleden) v.w.b. het afhangen van banen vast.
 • Tijdens het open toernooi en tijdens racketochtend, -middag of -avond, is het gehele park hiervoor in principe beschikbaar, met uitzondering van de lesbanen.
 • Er wordt gestreeft om tijdens clubkampioenschappen, competitie en overige toernooien 1 baan ter beschikking te houden voor recreatief tennis/padel.
 • De tennis- en padellessen zijn gebaseerd op afspraken tussen de trainer en het bestuur.

Voor een goed gebruik van de banen zijn de volgende regelingen m.b.t. afhangen vastgesteld:

 • Je moet bij het afhangen voorkomen, dat je spelers van de baan gaat halen, terwijl één van de andere tennisbanen leeg is.
 • Je mag na het verstrijken van de afgehangen periode doorspelen tot je van de baan wordt gehaald. Dit heeft tot gevolg dat de tennisbanen buiten niet vrij of leeg hoeven te zijn als de afgehangen spelperiode is verstreken.
 • Verwar de vrije, lege tennisbanen buiten op het park niet met de vrije banen op het elektronisch afhangbord. Want vrije banen op het elektronisch afhangbord betekent, dat:
  • de betreffende baan niet is afgehangen of
  • dat de spelperiode van de spelers op die banen is afgelopen.
 • Je kunt geen baan reserveren indien:
  • Je niet meer speelgerechtigd bent, bijv. leden met beperkt speelrecht na 17:00 uur. Je krijgt de mededeling, dat er voor jou geen baan is gevonden
  • Niet tenminste een iemand de reservering heeft bevestigd.
  • Als je geen volledige periode van 45 minuten (tennis enkelspel) of 60 minuten (tennis/padel dubbelspel) meer kunt afhangen door bijv. racketavond, kun je alleen via ''alle vrije banen'' een periode kleiner dan 45 minuten reserveren. 
 • Als je geen gebruik meer van de baan wenst te maken, word je gevraagd de baan te annuleren. Dit kan tot 5 minuten voor de aanvangstijd van de periode.