Lidmaatschapsvormen en contributie

Het lidmaatschap is geldig voor een seizoen. Een seizoen is gelijk aan een kalenderjaar. Leden zijn voor het hele seizoen contributie verschuldigd. Restitutie bij tussentijdse opzegging is niet mogelijk. Als iemand na mei lid wordt, krijgt het nieuwe lid korting op de contributie. 

Bij Ad Astra kennen we de volgende lidmaatschapsvormen:

 • Seniorleden met volledig speelrecht, 18 - 22 jaar
  • speelgerechtigd voor tennis en padel, tijdens piek en daluren
 • Seniorleden met volledig speelrecht, 23 jaar en ouder
  • speelgerechtigd voor tennis en padel, tijdens piek en daluren
 • Seniorleden met beperkt speelrecht (alleen voor bestaande leden)
  • speelgerechtigd voor tennis en padel, op weekdagen tijdens daluren en in het weekend tijdens piek en daluren 
 • Senioren, lid bij andere vereniging (wordt niet meer aangeboden)
  • speelgerechtigd voor tennis, tijdens piek en daluren
  • het lid is lid bij een andere vereniging en speelt competitie 
 • Zomerlid (juli en augustus)
  • speelgerechtigd voor tennis tijdens piek en daluren
 • Junioren (geboren tussen 2007 en 2019)
  • Speelgerechtigd voor tennis en padel, alle dagen tot 19:00 uur
  • leden die in het lopende jaar 17 jaar worden, mogen ook na 19:00 uur spelen
  • Inbegrepen bij het lidmaatschap
   • 20 weken zomertraining
   • deelname aan KNLTB voorjaars en najaarscompetitie
   • deelname aan clubevenementen
   • deelname aan de GJK
   • Afhankelijk van leeftijd en niveau wordt korting op het contributiebedrag toegekend
 • Niet spelend lid
  • donateurs
  • leden die vanwege medische redenen (tijdelijk) niet kunnen tennissen/padellen. Mocht een lid door bijvoorbeeld een zwangerschap, langer dan 8 weken niet kunnen sporten, dan kan vooraf met de ledenadministratie ([email protected]) contact worden opgenomen.
 • Ouder-kind arrangement (geen korting bij later lid worden) 
  • Voor ouders die geen lid zijn van Ad Astra, kan er een Ouder-kind arrangement worden aangevraagd, als het kind niet ouder is dan 12 jaar. Eén ouder kan met alle kinderen uit het gezin tennissen. De ouder kan met de digitale ledenpas van zijn/haar kind een baan afhangen. Dit kan op tijden dat het kind mag tennissen.
  • Het is niet mogelijk voor bestaande leden om hun lidmaatschap om te zetten in een Ouder-kind arrangement.

Verder:

 • Seniorleden die geen vrijwilligerstaken vervullen zijn verplicht AA diensten, zoals bardiensten te draaien.
 • Bij Ad Astra betaal je geen inschrijfgeld.
 • Conform de KNLTB hanteert Ad Astra voor de leeftijd, de leeftijd die je in het kalenderjaar bereikt. Voorbeeld: ben je op 31 december geboren en word je 18 jaar, dan word je voor het gehele kalenderjaar als 18 beschouwd.
 • Mocht je om welke reden dan ook, je lidmaatschap op willen zeggen, dan moet dat voor 1 november ([email protected]).

De contributie voor 2024 is op 29 februari 2024 door de ALV vastgesteld. Voor 2024 zijn dit de bedragen:

 • Seniorleden met volledig speelrecht, 18 - 22 jaar 154,00
 • Seniorleden met volledig speelrecht, 23 jaar en ouder 188,50  
 • Seniorleden met beperkt speelrecht 148,50
 • Senioren, lid bij andere vereniging€  55,00
 • Zomerlid (juli en augustus) 65,00
 • Niet spelend lid 37,50
 • Ouder-kind arrangement 45,00
 • Jeugdleden blauw (4-6 jaar) all-in basis zomer 210,00*
 • Jeugdleden rood (tot 8 jaar) all-in basis zomer 255,00*
 • Jeugdleden oranje (8-10), groen (10-12), geel (tot 17) (all-in basis zomer 280,00*

* Dit is inclusief training.

Informatie/vragen/verzoeken: [email protected]