Zoeken

Huren Padelbaan

- voor niet-leden -

De snelste manier om een PADEL- of tennisbaan bij Ad Astra te huren of te reserveren:

1660410722 QR 62f7db62e2e83

Klik voor regelingen/betalingen

 

Preambule

 In overweging nemende dat:

  • sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuur en beheers reglement;
  • in dit verband met “sportvereniging” wordt bedoeld: een sportvereniging met een kantine in eigen beheer, aangesloten bij een erkende sportbond;
  • de sportkantine met een drank- en horecavergunning in de wet wordt beschouwd als een horecalokaliteit, hetgeen betekent dat er ter plaatse bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende dranken worden verstrekt;
  • een reglement regels dient te bevatten die verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende drank in de sportkantine waarborgen;
  • in een reglement tevens paracommercie bepalingen zijn opgenomen die tot doel hebben ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen;
  • het volgen van de regels inzake ongeoorloofde concurrentie kunnen de Belastingdienst overtuigen van het niet-commerciële karakter van de horeca-activiteiten in een vereniging;
  • heeft het bestuur het navolgende Reglement Alcoholverstrekking vastgesteld en door de Algemene Ledenvergadering laten bekrachtigen.