Zoeken

Huren Padelbaan

- voor niet-leden -

De snelste manier om een PADEL- of tennisbaan bij Ad Astra te huren of te reserveren:

1660410722 QR 62f7db62e2e83

Klik voor regelingen/betalingen

brandbox fair play 1200x300

 

Uitgangspunt KNLTB voor opstellen van Regeling Fair Play:

Ongewenst of niet integer gedrag past niet binnen de sport, en daarmee ook niet binnen de tennissport. Bij de KNLTB staan we voor een integere tennissport.

knltb logo positief sportiefOp en naast de tennisbaan dient iedereen van pure recreant tot toptennisser, tennisleraar, scheidsrechter, toeschouwer, ouder of bestuurder/vrijwilliger zich eerlijk en sportief te gedragen. De KNLTB is daarom in 2014 gestart met het project integriteit. De KNLTB heeft integriteit in alle geledingen van de tennissport hoog in het vaandel staan. In de strijd tegen ongewenst gedrag zijn er gedragscodes voor verschillende doelgroepen en is een Reglement Fair Play opgesteld, waar iedereen onder valt en zich aan heeft te houden. We proberen met deze aanpak bewustwording te creëren bij iedereen binnen de tennissport en te voorkomen dat misdragingen plaatsvinden. Deze aanpak moet er daarnaast ook voor zorgen dat een overtreding van de nieuwe gedragscodes – een ‘misdraging’ – daadwerkelijk aangepakt wordt. De KNLTB wil hiermee zijn verantwoordelijkheid nemen als het aankomt op integriteit binnen onze sport.

Onder een misdraging wordt verstaan ‘een overtreding van een van de gedragscodes of een ernstige overtreding van de geldende reglementen en statuten van de KNLTB dan wel de tennisvereniging’. Ernstige misdragingen zullen veelal betrekking hebben op seksuele intimidatie, matchfixing en doping, het toebrengen van lichamelijk letsel en andere misdrijven.

 

logo projectStandpunt bestuur Ad Astra:

  • De doelstelling van KNLTB Fair Play wordt door het bestuur van Ad Astra volledig onderschreven. Ongewenst of niet integer gedrag past niet binnen de tennissport en bij Ad Astra.
  • Tot nu toe heeft Ad Astra een regeling gehad in geval van seksuele intimidatie, gebaseerd op de NOC/NSF-regeling. Met deze nieuwe KNLTB-regeling wordt de oorspronkelijke regeling van Ad Astra uitgebreid met meerdere misdragingen.
  • Hoewel deze uitbreiding met andere misdragingen voor Ad Astra minder relevant zal zijn, gezien het niveau waarop onze vereniging tennis speelt, is het wel correct deze misdragingen ook mee te nemen in de procedure om ongewenst of niet integer gedrag te bestrijden.
  • Voor de verenigingen is door de KNLTB een uitgebreid tuchtreglement opgesteld, waarvan het de vereniging vrij staat om deze te gebruiken. Het bestuur heeft dit in beraad, echter het hebben van een permanente tuchtcommissie binnen Ad Astra wordt in de huidige situatie niet voorgestaan.
  • Mocht het evenwel nodig zijn om te kunnen beschikken over een tuchtcommissie, zoals geformuleerd in het tuchtreglement, dan zal het bestuur op zeer korte termijn een ALV bijeenroepen om de benodigde drie leden te benoemen.
  • Om de 'lacune' in het door de KNLTB geformuleerde tuchtproces niet te groot te laten zijn, zal het bestuur de vertrouwensman/-vrouw uit de oude NOC/NSF-regeling weer meer onder de aandacht brengen. Deze functionaris wordt dan een functionaris als de Compliance Officer (CO) uit de Fair Play-regeling, maar dan op verenigingsniveau.
  • Het bestuur wil graag de diverse, in dit kader geformuleerde, gedragscodes onder aandacht brengen van de commissies binnen Ad Astra. Dit betreffen vooral de 'Algemene gedragscode' en de gedragscodes voor de tennisouder, de verenigingsvrijwilliger en de begeleider.