Zoeken

Huren Padelbaan

- voor niet-leden -

De snelste manier om een PADEL- of tennisbaan bij Ad Astra te huren of te reserveren:

1660410722 QR 62f7db62e2e83

Klik voor regelingen/betalingen

Referte: Huishoudelijk Reglement, Artikel 6

 

Introductie, uitsluitend door leden, is met een maximum van 5 keer per jaar toegestaan op alle dagen van de week van 09:00 uur tot 23:00 uur met uitzondering van competitie- en toernooidagen.


Het introduceren gaat als volgt:

 • melden bij de bardienst. Deze neemt de volgende acties:
  • vermeldt in het introductieschrift (ligt in rechter bovenla) naam van lid en introducé.
  • int de kosten van introductie: € 3 voor een junior, resp. € 5 voor een senior.
  • noteert dit bedrag in het schrift.
  • slaat dit bedrag aan op de kassa met de knop INT JUN resp. INT SEN (onder op toetsenbord kassa in het midden).
  • geeft introducé jeugd- resp. senior introductiepas (liggen in kassa-lade).
  • noteert het nummer van de pas in het introductieschrift.
    
 • er is geen bardienst. Neem de volgende actie:
  • maak € 5,- voor senior of € 3,- voor junior over naar rekeningnummer: NL58 INGB 0005 2417 29.

 • het reserveren van een padel- of tennisbaan mèt introducée kan ook via onze clubapp. Je geeft daar de naam van de introducée op en betaal bij de reservering direct via Ideal.

Verder:

 • de pas is geldig voor 1 dag.
 • lid en introducé reserveren m.b.v. het afhangbord een baan.
 • introductiepas dient gelijk hierna weer bij de bardienst te worden ingeleverd.
 • op de dag van de introductie, binnen de toegestane introductietijd mag meerdere keren door het lid en zijn/haar introducé een baan worden afgehangen.
 • na iedere keer afhangen de pas weer inleveren bij de bardienst.
 • het lid is verantwoordelijk voor de introducé.