Zoeken

Huren Padelbaan

- voor niet-leden -

De snelste manier om een PADEL- of tennisbaan bij Ad Astra te huren of te reserveren:

1660410722 QR 62f7db62e2e83

Klik voor regelingen/betalingen

Het Huishoudelijk Reglement is gebaseerd op Artikel 20 van de statuten (zie gevoegde tekst). Het reglement regelt een aantal praktische zaken met betrekking tot het lidmaatschap, bardiensten, financiƫn, organisatie, e.d.

Statuten, artikel 20:

  1. De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement alsook andere reglementen vaststellen.
  2. Een (huishoudelijk) reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

ALGEMEEN

Artikel 1
De verenigingskleuren zijn groen/zwart/wit.
De vereniging voert een embleem, zoals op de omslag van de statuten en het huishoudelijk reglement rechtsonder is weergegeven.

 

Artikel 2
De vereniging geeft tenminste tweemaal per jaar een verenigingsblad uit.