Zoeken

Huren Padelbaan

- voor niet-leden -

De snelste manier om een PADEL- of tennisbaan bij Ad Astra te huren of te reserveren:

1660410722 QR 62f7db62e2e83

Klik voor regelingen/betalingen

In het kader van de Arbo wetgeving heeft de vereniging een zorgplicht t.a.v. de vrijwilligers die werkzaamheden uitvoeren voor Ad Astra. Onze bardienst valt hier ook onder. Hierbij behoort ook het treffen van een speciale regeling voor dames, die in verwachting zijn.

  • Zwangerschap is een volledig geaccepteerde reden voor kwijtschelding van de bardiensten voor vrouwelijke leden van Ad Astra.
  • In geval u zwanger bent bij het begin van het tennisseizoen, dan kunnen vrouwelijke leden gebruik maken van het recht om via de secretaris de status van slapend lid te verkrijgen. Dit houdt in dat dan niet gespeeld kan worden en ook de verplichtingen voor de vervulling van bardiensten komt te vervallen.
  • Mocht de zwangerschap zich tijdens het lopende tennis seizoen voordoen, dan kunt u via het secretariaat van Ad Astra verschoning van verdere bardienstverplichtingen aanvragen, zelfs als u van plan bent nog enige tijd aktief te blijven in tennis.

Hoewel het bestuur de leden niet kan verbieden in een gevorderde staat van zwangerschap achter de bar te staan, zal zij dit niet stimuleren, omdat zowel het langdurig staan achter de bar als de voorkomende drukte tijdens bardiensten als belastend kunnen worden beschouwd.