Zoeken

Huren Padelbaan

- voor niet-leden -

De snelste manier om een PADEL- of tennisbaan bij Ad Astra te huren of te reserveren:

1660410722 QR 62f7db62e2e83

Klik voor regelingen/betalingen

Reservering van, met name, de tennisbanen geldt voor de volgende activiteiten:

  • Racket-ochtend: elke woensdagochtend van 09.00 - 12.00 uur.
  • Racket-avond: elke maandagavond van 19.00 - 23.00 uur.
  • Toernooien en clubkampioenschappen worden in principe gespeeld op de banen 1 t/m 6. Deze dagen worden apart aangekondigd in het clubjournaal en/of op de website.
  • Voor competitiewedstrijden is het flexibel baanschema van toepassing.
  • Tijdens het Open Toernooi, Open Jeugd Toernooi en GJK is het gehele park hiervoor in principe beschikbaar, met uitzondering van de lesbanen.
  • Lessen worden zoveel mogelijk gegeven op de banen 1 en 2. (tijden volgens apart rooster van de trainer).

Flexibel baanschema.

Het flexibel baanschema houdt in dat er geen vaste baan leeg blijft liggen te wachten op leden die vrij willen spelen. Wel blijft vrij spelen mogelijk.
Op het moment dat er leden komen om recreatief te spelen, wordt de eerst vrijkomende baan voor 45 minuten aan hen toegewezen. Daarna gaat er weer een competitie team op. Willen zij nog een keer 45 minuten spelen dan moet er gewacht worden tot er weer competitiewedstrijd afgelopen is. Indien er andere leden wachten om ook vrij te spelen dan krijgen deze voorrang. Bij dit systeem is er niet meer dan maximaal één baan tegelijk beschikbaar.
Dit systeem wordt zeker op de vrijdagavond en mogelijk ook op de zaterdag en zondag gehanteerd.
Als je vrij wilt spelen dan moet je dit melden aan de bardienst die weet wie de competitieleider is of wie de aanvoerders van de thuisspelende teams zijn. Zij kunnen dan aangeven welke baan beschikbaar zal komen.

Prioriteit lesbanen.

Zodra er banen, na onbespeelbaar te zijn geweest, weer bespeelbaar zijn, komen deze als eerste in aanmerking voor het geven van training/lessen.

 

publiek

Open Toernooi, tennissen met publiek.