Zoeken

Huren Padelbaan

- voor niet-leden -

De snelste manier om een PADEL- of tennisbaan bij Ad Astra te huren of te reserveren:

1660410722 QR 62f7db62e2e83

Klik voor regelingen/betalingen

De verlichting van de tennisbanen kan worden bediend vanaf het paneel in de hal.
De bediening van de verlichting van de padelbanen is vermeld op de groene deur nabij de padelbanen.

baanverlichting knoppen

 

De volgende punten zijn daarbij van toepassing:

  • Het ontsteken van de verlichting is echter ook gebonden aan de eisen van de milieuwetgeving. In ons geval is dit vastgelegd in het Activiteitenbesluit-milieubeheer/artikel 3.148 (Geldend vanaf 01-01-2013). Hieruit komen de volgende verplichtingen voort:
    • De verlichting mag maximaal branden tot 23.00 uur.
    • De verlichting mag alleen voor tennissen, padel en onderhoud aan de banen worden ontstoken. Dit betekent, dat de verlichting van de tennisbanen of padelbanen, waarop niet wordt gespeeld en waaraan geen onderhoud wordt gegeven, moet worden uitgezet. De bardienst wordt gevraagd hier nauwlettend naar te kijken.
  • Om de hinder van de verlichting bij de flat aan de Bodegraafsestraatweg zoveel mogelijk te beperken, moet bij de keuze van de baan om te tennissen, de banen 5 en 6 gedurende de donkere uren als laatste worden gebruikt, opdat de bewoners van de flat zo min mogelijk lichthinder van het  tennispark ondervinden. Deze regeling kan helaas niet in het programma van het afhangbord worden verwerkt en moeten de leden derhalve zelf toepassen.
  • Jaarlijks kan voor een aantal dagen ontheffing worden verkregen van de verplichting tot 23.00 uur. Deze ontheffing wordt door de secretaris aangevraagd, o.a. voor de week van het Open Toernooi.

 banen3 7

 LED-verlichting.