Zoeken

Huren Padelbaan

- voor niet-leden -

De snelste manier om een PADEL- of tennisbaan bij Ad Astra te huren of te reserveren:

1660410722 QR 62f7db62e2e83

Klik voor regelingen/betalingen

Procedure ongevallen registratie bij GLTC AD ASTRA.

In deze procedure wordt onderscheid gemaakt tussen arbeidsongevallen en bijna-ongevallen.

Arbeidsongeval.

  • De tennisvereniging is wettelijk verplicht arbeidsongevallen te registreren en te voorkomen. Er is sprake van een arbeidsongeval indien werkzaamheden worden verricht voor of namens de vereniging waarbij deskundige hulp moet worden ingeroepen. Dit kan zijn een arbeidsongeval van de groundsman, maar ook van de vele vrijwilligers (meestal commissieleden) tijdens het uitoefenen van werkzaamheden in het kader van hun functie.
  • Als een arbeidsongeval heeft plaatsgevonden dient de procedure “Hoe een arbeidsongeval van de groundsman en vrijwilligers te melden” te worden gevolgd.

Klik hier om het 'meldingsformulier Arbeidsongeval' te downloaden.
 

Bijna-ongeval.

  • Onder een bijna-ongeval vallen die gebeurtenissen die niet direct leiden tot het inschakelen van deskundige hulp, maar die op enig ander moment wel ernstige gevolgen kunnen hebben.
  • Enkele voorbeelden ten gevolge waarvan bijna-ongevallen kunnen voorkomen zijn: obstakels binnen en buiten het clubgebouw, gladde vloeren, beschadigingen, kapotte zitbanken in kleedkamers enz.
  • Als een bijna-ongeval heeft plaatsgevonden dient de procedure “Procedure voor het melden van een bijna-ongeval bij GLTC Ad Astra” te worden gevolgd.

Klik hier om het 'meldingsformulier Bijna-ongeval' te downloaden.