Zoeken

Huren Padelbaan

- voor niet-leden -

De snelste manier om een PADEL- of tennisbaan bij Ad Astra te huren of te reserveren:

1660410722 QR 62f7db62e2e83

Klik voor regelingen/betalingen

logo tenniskids home

 

Wat is Tenniskids ?

 • Tenniskids wil kinderen op een leuke manier laten kennis maken met tennis.
 • Kinderen kunnen vanaf 4 jaar al starten met tennis.
 • Tenniskids is speciaal ontworpen voor kinderen en is geheel afgestemd op hun interesse en vaardigheden en leren spelenderwijs de tennissport.
 • Spelplezier en het ontwikkelen van vaardigheden, daar gaat het bij Tenniskids om.
 • Het uiteindelijke doel van deze lesmethode is, dat jongere kinderen veel plezier en afwisseling wordt geboden, waardoor tennis leuk wordt en blijft.

 

Drie fases.
Tenniskids is onderverdeeld in drie fases. Naarmate het kind een fase met succes afrondt kan hij of zij doorstromen naar een moeilijkere fase. Uiteindelijk zal het kind echt tennis gaan spelen op een hele tennisbaan.
Tenniskids gebruikt kleuren, die de vooruitgang van kinderen in tennis in kaart brengen:
 

 • Tenniskids Rood
  In deze eerste fase maken kinderen kennis met het tennisspel. Zij ontwikkelen basisvaardigheden zoals bewegen en coördinatie, nemen deel aan veel leuke activiteiten en spelen kleine wedstrijden. U moet niet verwachten in deze fase dat het kind de gehele les met een racket in de hand loopt. Het kind leert spelenderwijs de tennissport kennen en samen spelen met andere kinderen.
   
 • Tenniskids Oranje
  In de tweede fase wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de basisvaardigheden. Kinderen leren nieuwe slagen en technieken, die hen voorbereidt op het spelen op een grotere baan. De wedstrijdduur wordt steeds langer.
   
 • Tenniskids Groen
  Dan is het zover. Uw kind is klaar om op de hele baan te kunnen spelen. In deze fase zullen vooral techniek en tactiek belangrijk worden. Kinderen zullen langere wedstrijden gaan spelen en sommigen gaan misschien wel aan de competitie beginnen.


Materialen
De aangepaste baangroottes en speciale Tenniskids lesmaterialen zoals stickerboekjes, scorekaarten, gimmicks en certificaten sluiten perfect aan bij de mogelijkheden en de belevingswereld van jonge kinderen.

Aanmelding/Kosten
Aanmelding dient te geschieden bij zowel de tennisschool TennisNed als bij de tennisvereniging Ad Astra!
 

Aanmelding TennisNed
Voor info over kosten, lesgeefvoorwaarden en aanmelding bij Tennisned voor tennislessen: klik hier.

Aanmelding Ad Astra
De mogelijkheden om te tennissen  bij Ad Astra zijn afhankelijk van de leeftijd van het kind:

 • voor 4, 5 en 6 jarigen, die in het jaar van aanmelding nog geen 7 jaar worden, zijn er twee mogelijkheden:
 1. (nog) niet lid worden: voor de jaarlijkse kosten voor het verplichte lidmaatschap van de KNLTB en gebruik van faciliteiten en materialen vraagt de vereniging € 25,=.
  Vrij spelen is voor deze kinderen niet toegestaan.

 2. lid worden tegen een gereduceerde contributie van jaarlijks € 35,=.
  Deze kinderen genieten alle rechten van het volledige juniorlidmaatschap.
 • kinderen, die dit jaar 7 of ouder worden betalen andere tarieven, zie onder lid worden/contributie. 


Voor de definitieve kosten voor het lidmaatschap Ad Astra zie contributie-overzicht.

 

Nadere informatie

 • Ook op de KNLTB site www.tenniskids.nl staat informatie over wat Tenniskids inhoudt.
 • Voor meer informatie over Tenniskids kan contact worden opgenomen met leden van de Jeugdcommissie.